fbpx

RENEE Center for rengøring

Edit Content

Menu

20-1-2010 Lotus nyhed: GREEN BY DESIGN

Et eksempel på Lotus’ miljøvenlige produkter er den avancerede SmartOne® toiletpapirdispenser, som afgiver et enkelt ark papir ad gangen. Med dispenseren anspores slutbrugerne til at mindske forbruget og kun anvende den nødvendige mængde papir.

Green by Design®-konceptet sigter mod det samme mål.

Det hylseløse enSure Compact-system mindsker kuldioxidudslippet med 600 ton CO² pr. år via mindsket transportbehov og affald.

Lotus Professional® har forpligtet sig til at udvide sine aktiviteter for at mindske sin miljøpåvirkning. De vil tilbyde innovative løsninger og produkter, forny processer for at forbedre ressourceforbruget, mindske emissionen til luft og vand samt øge genvindingen af affald yderligere.

Lotus tager miljøansvaret alvorligt, og derfor har de skabt
Green by Design®-konceptet, hvor de fokuserer på at mindske forbruget og affaldet (Reuse) og genvindingen (Recycle) af materiale.

Green by Design®-konceptet har som mål at konstant forbedre aktiviteter inden for tre delområder:

yderligere øge hensyntagen til miljøaspekter i produktudviklingsarbejdet
konstant forbedring af fremstillingsprocesserne
mindske miljøpåvirkning fra produktionsanlæg i form af affald og emission til vand og luft

Reducere
At reducere papirforbruget er kernen i Lotus’ miljøindsats.
Lotus Professional® er en banebrydende producent
af erhvervssystemer: Dispenserne enMotion®, SmartOne®, Reflex®, enSure Compact® og JustOne® nedbringer papirforbruget ved at anspore forbrugerne til at nøjes med den nødvendige mængde papir.

Genbruge
Lotus Professional® søger konstant efter innovative
måder, hvorpå de kan genbruge biprodukterne af papirfremstillingsprocessen til produktion og emballering.
De har ligeledes en række aftørringsprodukter, som er
designet til flergangsbrug og genbrug.

Genanvende
Lotus bestræber sig på at udnytte ressourcerne hensigtsmæssigt, hvilket er afspejlet i produktprogrammet. 80 % af Lotus Professional®-papirfremstilling sker på basis af genvundne fibre.

Georgia-Pacific skaber langsigtet værdi gennem effektiv anvendelse af ressourcer med henblik på at levere innovative produkter og løsninger, der imødekommer kundernes og samfundets behov, og samtidig drive virksomhed på en måde, som er miljømæssigt og socialt ansvarlig og økonomisk sund.

Se mere her:
http://www.greenbydesigninitiative.eu/downloads/155.html